lamy ปากกา lamy รุ่น 60 ปี โบราณคดี พร้อมขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 แต่หากใครสนใจก่อน สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่ตัวแทนรุ่นของท่าน

60เนื่องในโอกาสดีๆ ที่บ้านเรา "คณะโบราณคดี" ฉลองครบรอบ 60 ปี 22 สิงหาคม นี้ ชวนคนที่คุณคิดถึง มาพบกับคนที่คุณคิดถึง ที่บ้านของเรา "กลับบ้านกันนะ" ‪#ARCHAEO GO HOME

lamy3

lamy3

โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา  ภาษาตะวันออกภาษาตะวันตกประวัติศาสตร์ ศูนย์สันสกฤตศึกษา ศูนย์ศิลปกรรมโบราณเอเซียอาคเนย์สำนักงานเลขานุการ

02
กรกฎาคม
แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กรุณา ส่งแบบตอบรับคืน...

24
มิถุนายน
งาน 60 ปี โบราณคดี

งาน 60 ปี โบราณคดี กำหนดการงาน 60 ปี วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) เช้า (หอประชุม 304 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ) การ...

23
มิถุนายน
โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ "โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม" download attachments document1  รายงานการตรวจสุภาพและเอก...

More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ รุ่น 15

รศ.สุรพล นาถะพินธุ รุ่น 19

พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รุ่น 48 และ ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา รุ่น 52

รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช รุ่น 25

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารบุคลากรโบราณคดี

shirt

ข่าวประชาสัมพันธ์ เสื้อคณะโบราณคดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี

คณะโบราณคดีจัดจำหน่ายเสื้อโปโล ราคาตัวละ 350 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะ สามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะโบราณคดี

 

 

ติดต่อคณะโบราณคดี

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
P: 02-221-7777, 02-224-7684
ศูนย์สันสกฤตศึกษา
เลขที่ 8 ซอยเส้นทางลัดสาย 2 ถ.พัฒนาการ
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10170

Contact

Faculty of Archaeology Silpakorn University
31 Naphra Larn Road Phra Nakorn District,
Bangkok 10200
P: Tel.(662) 224-7684, 02-224-7684 Fax.(662) 226-5355

E-mail : archae_fac @su.ac.th

วารสารวิชาการ

ดำรงวิชาการ

หนังสือตำรา

หนังสือ ตำรา

งานวิจัย

งานวิจัย

อีเลิร์นนิ่ง

e-learning

E-Books

ebook