Short News :

lamy ปากกา lamy รุ่น 60 ปี โบราณคดี พร้อมขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 แต่หากใครสนใจก่อน สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่ตัวแทนรุ่นของท่าน

60เนื่องในโอกาสดีๆ ที่บ้านเรา "คณะโบราณคดี" ฉลองครบรอบ 60 ปี 22 สิงหาคม นี้ ชวนคนที่คุณคิดถึง มาพบกับคนที่คุณคิดถึง ที่บ้านของเรา "กลับบ้านกันนะ" ‪#ARCHAEO GO HOME

lamy3

lamy3

โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา  ภาษาตะวันออกภาษาตะวันตกประวัติศาสตร์ ศูนย์สันสกฤตศึกษา ศูนย์ศิลปกรรมโบราณเอเซียอาคเนย์สำนักงานเลขานุการ

08
เมษายน
ประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับรง ปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับรง ปีการศึกษา 2559  ...

07
เมษายน
ประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ...

25
มีนาคม
ประกาศแก้ไขเลขที่ผู้สมัคร "โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2559"

ประกาศแก้ไขเลขที่ผู้สมัคร "โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2559" ...

23
มีนาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสิทธิ์สัมภาษณ์ "โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง และแบบรายงานการตรวตสุขภาพ เฉพาะสาขาวิชาโบราณคดี เท่านั้น ...

16
มีนาคม
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง "โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559"

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง "โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559" Download Attachments ไฟล์ด้านล่างค่ะ   Download Attachments ไฟล์ด้านล่างค่ะ...

02
มีนาคม
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ "สาส์นสมเด็จ" เนื่องในวันนริศ ประจำปี 2559

รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาความรู้ "สาส์นสมเด็จ" เนื่องในวันนริศ ประจำปี 2559 ...

18
กุมภาพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่หมวดวิชาประวัติศาสตร์

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่หมวดวิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ...

22
มกราคม
คู่มือการจัดทำโครงการบริการทางวิชาการ

คู่มือการจัดทำโครงการบริการทางวิชาการ...

More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ รุ่น 15

รศ.สุรพล นาถะพินธุ รุ่น 19

พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รุ่น 48 และ ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา รุ่น 52

รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช รุ่น 25

วารสารข่าวสารคณะโบราณคดี

ฉบับ ปี 2557
ฉบับ ปี 2558

ข่าวสารบุคลากรโบราณคดี

shirt

ข่าวประชาสัมพันธ์ เสื้อคณะโบราณคดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี

คณะโบราณคดีจัดจำหน่ายเสื้อโปโล ราคาตัวละ 350 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะ สามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะโบราณคดี

 

 

ติดต่อคณะโบราณคดี

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
P: 02-221-7777, 02-224-7684
ศูนย์สันสกฤตศึกษา
เลขที่ 8 ซอยเส้นทางลัดสาย 2 ถ.พัฒนาการ
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10170

Contact

Faculty of Archaeology Silpakorn University
31 Naphra Larn Road Phra Nakorn District,
Bangkok 10200
P: Tel.(662) 224-7684, 02-224-7684 Fax.(662) 226-5355

E-mail : archae_fac @su.ac.th

วารสารวิชาการ

ดำรงวิชาการ

หนังสือตำรา

หนังสือ ตำรา

งานวิจัย

งานวิจัย

อีเลิร์นนิ่ง

e-learning

E-Books

ebook