จิตรกรรมฝาผนังภายในสิมวัดหัวเวียงรังษี ด้านทิศใต้

รหัส: 
15
รูปแบบศิลปกรรม: 

ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ฉากบรรยากาศ  สถานที่และภาพบุคคลอยู่ในวรรณะสีอ่อนใช้การตัดเส้นด้วยสีดำ ยังไม่ค่อยปรากฏการใช้แสงเงาและหลักทัศนียวิทยา  ช่างเลือกเขียนเฉพาะบางเหตุการณ์สำคัญตามท้องเรื่อง โดยใช้ทิวทัศน์ เช่น ต้นไม้และทิวเขาช่วยคั่นฉากเหตุการณ์  โดยพบว่านิยมใช้สีเขียวและสีฟ้าในการเขียนภาพ

ประติมานวิทยา: 

เล่าเรื่องเหตุการณ์ตอนจองถนน โดยเหล่าพลวานรช่วยกันถมก้อนหินลงสู่บาดาลเพื่อเป็นเส้นทางเดินทัพสู่กรุงลงกา  แต่นางสุพรรณมัจฉาพร้อมบริวารปลาได้ช่วยกันเก็บก้อนหินไปทิ้ง  หนุมานจึงลงไปใต้บาดาลและเกี้ยวพาราสีนางสุพรรณมัจฉา