จิตรกรรมฝาผนังภายในสิมวัดหัวเวียงรังษี ด้านทิศใต้

รหัส: 
12
รูปแบบศิลปกรรม: 

ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ฉากบรรยากาศ  สถานที่และภาพบุคคลอยู่ในวรรณะสีอ่อนใช้การตัดเส้นด้วยสีดำ ยังไม่ค่อยปรากฏการใช้แสงเงาและหลักทัศนียวิทยา  ช่างเลือกเขียนเฉพาะบางเหตุการณ์สำคัญตามท้องเรื่อง โดยใช้ทิวทัศน์ เช่น ต้นไม้และทิวเขาช่วยคั่นฉากเหตุการณ์  โดยพบว่านิยมใช้สีเขียวและสีฟ้าในการเขียนภาพ

ประติมานวิทยา: 

ภาพเขียนเล่าเรื่องขณะที่ทศกัณฐ์ได้ลักพานางสีดาออกมาจากอาศรม ระหว่างทางพญานกสดายุได้เข้าต่อสู้เพื่อขัดขวางทศกัณฐ์