จิตรกรรมฝาผนังภายในสิมวัดหัวเวียงรังษี ด้านทิศใต้

รหัส: 
11
รูปแบบศิลปกรรม: 

ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ฉากบรรยากาศ  สถานที่และภาพบุคคลอยู่ในวรรณะสีอ่อนใช้การตัดเส้นด้วยสีดำ ยังไม่ค่อยปรากฏการใช้แสงเงาและหลักทัศนียวิทยา  ช่างเลือกเขียนเฉพาะบางเหตุการณ์สำคัญตามท้องเรื่อง โดยใช้ทิวทัศน์ เช่น ต้นไม้และทิวเขาช่วยคั่นฉากเหตุการณ์  โดยพบว่านิยมใช้สีเขียวและสีฟ้าในการเขียนภาพ

ประติมานวิทยา: 

ตอนล่างเขียนภาพมารีศแปลงเป็นกวางทองมาล่อพระราม โดยมีพระลักษมณ์ติดตามมาด้านหลัง จะเห็นว่ามารีศมีใบหน้าเป็นยักษ์แต่ลำตัวเป็นกวาง   ตอนบนเขียนภาพทศกัณฐ์แปลงเป็นฤาษีมาหลอกล่อนางสีดาซึ่งอยู่เพียงลำพังในอาศรม ภายหลังจึงกลายร่างเป็นยักษ์และยกไพร่พลมาเพื่อลักพานางสีดา