จิตรกรรมฝาผนังภายในสิมวัดหัวเวียงรังษี ด้านทิศเหนือ

รหัส: 
05
รูปแบบศิลปกรรม: 

ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังเขียนบริเวณเหนือช่องหน้าต่างเขียนเรื่องทศชาดก ภาพบุคคลสำคัญอยู่ในท่านาฏลักษณ์  ฉากบรรยากาศ  สถานที่และภาพบุคคลอยู่ในวรรณะสีอ่อนใช้การตัดเส้นด้วยสีดำ ยังไม่ค่อยปรากฏการใช้แสงเงาและหลักทัศนียวิทยา  ช่างเลือกเขียนเฉพาะบางเหตุการณ์สำคัญตามท้องเรื่อง โดยใช้ทิวทัศน์ เช่น ต้นไม้และทิวเขาช่วยคั่นฉากเหตุการณ์  โดยพบว่านิยมใช้สีเขียวและสีฟ้าในการเขียนภาพ

ประติมานวิทยา: 

ภาพเหตุการณ์เรืออัปปางกลางมหาสมุทรจากเรื่องมหาชนกชาดก  พระมหาชนกว่ายน้ำด้วยความเพียรจนในที่สุดนางมณีเมขลาได้มาช่วยเหลือไว้