จิตรกรรมฝาผนังภายในสิมวัดหัวเวียงรังษี ด้านทิศตะวันออก

รหัส: 
04
รูปแบบศิลปกรรม: 

ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังบริเวณเหนือช่องหน้าต่างเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ฉากบรรยากาศ  สถานที่และภาพบุคคลอยู่ในวรรณะสีอ่อนใช้การตัดเส้นด้วยสีดำ ยังไม่ค่อยปรากฏการใช้แสงเงาและหลักทัศนียวิทยา  ช่างเลือกเขียนเฉพาะบางเหตุการณ์สำคัญตามท้องเรื่อง โดยใช้ทิวทัศน์ เช่น ต้นไม้และทิวเขาช่วยคั่นฉากเหตุการณ์  โดยพบว่านิยมใช้สีเขียวและสีฟ้าในการเขียนภาพ

ประติมานวิทยา: 

เนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนบนเล่าเรื่องตอนที่พระราม พระลักษมณ์ และนางสีดาประทับในอาศรมขณะออกบวช  ระหว่างนั้นนางสำมนักขาน้องสาวของทศกัณฐ์ได้เข้ามาก่อกวน  พระลักษมณ์จึงใช้พระขรรค์ตัดปลายจมูกของนางสำมนักขาจนเป็นชนวนเหตุให้เกิดศึกระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ในเวลาต่อมา   ตอนล่างเขียนภาพตอนที่พระราม พระลักษมณ์ และนางสีดา ไปนมัสการพระฤาษีโคดม