จิตรกรรมฝาผนังภายในสิมวัดหัวเวียงรังษี ด้านทิศตะวันออก

รหัส: 
01
รูปแบบศิลปกรรม: 

ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายในทศชาติ ฉากบรรยากาศ  สถานที่และภาพบุคคลอยู่ในวรรณะสีอ่อนใช้การตัดเส้นด้วยสีดำ ยังไม่ค่อยปรากฏการใช้แสงเงาและหลักทัศนียวิทยา  ช่างเลือกเขียนเฉพาะบางเหตุการณ์สำคัญตามท้องเรื่อง โดยใช้ทิวทัศน์ เช่น ต้นไม้และทิวเขาช่วยคั่นฉากเหตุการณ์  โดยพบว่านิยมใช้สีเขียวและสีฟ้าในการเขียนภาพ

ประติมานวิทยา: 

แสดงภาพเหตุการณ์สำคัญของเรื่องเวสสันดรชาดก โดยมุมซ้ายล่างเขียนภาพการบริจาคช้างปัจจัยนาเคนทร์ของพระเวสสันดร  มุมขวาล่างเขียนภาพพระเวสสันดรประทับที่ด้านนอกอาศรมกำลังหลั่งทักษิโณทกอุทิศพระกัณหา-ชาลีเป็นทานแก่ชูชก  โดยพระกัณหาและชาลีกำลังหลบอยู่ในสระบัวด้านหน้าอาศรม    ด้านบนเขียนภาพการเสด็จกลับเข้าเมืองโดยขบวนช้างทรงของกษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์ซึ่งเป็นฉากจบของเรื่อง น่าสนใจว่ามีภาพทหารม้านำขบวนเสด็จโดยนายทหารที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบตามสมัยนิยมช่วงรัชกาลที่ ๕