วัดหัวเวียงรังษี

อำเภอ: 
ธาตุพนม
จังหวัด: 
ศิลปะ: 

          วัดหัวเวียงรังษี ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ไม่มีประวัติการสร้างที่แน่ชัด พระสงฆ์ที่วัดนี้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในคราวเดียวกับการปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมเพราะอิฐที่ก่อเป็นสิมนั้นเป็นรุ่นเดียวกัน
          สิ่งสำคัญภายในวัดคือสิมหรือพระอุโบสถก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง หน้าบันและบัวหัวเสาทั้งภายในและภายนอกอาคารตกแต่งด้วยงานปูนปั้นระบายสี ด้านหน้ามีซุ้มประตูทางเข้า ๓ แห่ง ด้านหลัง ๒ แห่ง ภายนอกอาคารบางตำแหน่งมีร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแต้ม ส่วนภายในอาคารบริเวณเหนือช่องหน้าต่างมีฮูปแต้มเขียนเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติ และรามเกียรติ์  ช่างแต้ม คือ หลวงชาญอักษร อาจารย์คูณ และอาจารย์ลี ( ไพโรจน์ สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, ๒๕๓๒ : ๑๒๐)  ภายนอกอาคารมีประติมากรรมนูนต่ำร่วมกับจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ 
 

แผนผัง: 
ข้อมูลอ้างอิง: 

ข้อมูลโดย อ.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์