อุโบสถ

รหัส: 
04
รูปแบบศิลปกรรม: 

อุโบสถแบบประเพณีสร้างสมัยใหม่ หลังคาซ้อนสองชั้น ช่อฟ้าโค้งงอนตามแบบพื้นบ้าน ซุ้มประตูหน้าต่างทรงปราสาท หน้าบันปั้นปูนรูปเทพพนม ใต้ลงมาเป็นซุ้มเรียงกันสามซุ้ม ราวบันไดทางขึ้นประดับด้วยรูปพญานาค