อาคารสิมหรืออุโบสถเก่า

รหัส: 
03
รูปแบบศิลปกรรม: 

เป็นอาคารขนาดเล็กในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานยกสูง ผนังพังทลายหมดแล้ว มีรายงานการขุดค้นพบแท่งศิลาแลงปักอยู่โดยรอบจึงน่าจะเป็นอุโบสถมาก่อน