พระธาตุบุ

รหัส: 
02
รูปแบบศิลปกรรม: 

เป็นเจดีย์ในผังกลมขนาดเล็กคล้ายจอมปลวก มีอาคารสมัยใหม่สร้างครอบไว้