เจดีย์บริวารของพระธาตุโพนจิกเวียงงัว

รหัส: 
01
รูปแบบศิลปกรรม: 

เจดีย์บริวารขนาดเล็กที่ยังเหลือครบสมบูรณ์เคยตั้งเรียงรายรอบอยู่สี่ด้านของพระธาตุโพนจิกเวียงงัว องค์เจดีย์คล้ายกับพระธาตุโพนจิกคือเป็นองค์ระฆังทรงกรวยสูง ต่อด้วยบัลลังก์สี่เหลี่ยมมีปูนปั้นลายกลีบบัว ยอดทรงกรวย