ฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • เป็นฐานข้อมูลที่บริการภาพ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งให้กับสาธารณชน
  • สามารถค้นหาได้โดยใช้ Search Engine ทั้ง “จังหวัดที่ตั้ง” “รูปแบบศิลปะ” และ “คำสำคัญ”
  • ตัวอย่างเช่น ถ้าทราบว่าปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์และมีรูปแบบศิลปะอยู่ในศิลปะขอมแบบนครวัด ก็สามารถค้นหาโดยคลิกไปที่คำว่า “จังหวัดบุรีรัมย์” หรือ “ขอมแบบนครวัด” เพื่อเข้าไปสู่แหล่งโบราณสถานนั้นๆได้
  • ตัวอย่างการค้นหาโดยใช้ “คำสำคัญ” เช่น ถ้าต้องการค้นภาพเล่าเรื่องพระกฤษณะทั้งหมด ใช้คลิกคำว่า “กฤษณะ” ในเมนู “คำสำคัญ”
  • “Page หน้าแรกของโบราณสถาน” แนะนำข้อมูลเบื้องต้น ภาพโบราณสถาน และตำแหน่งทีตั้งโดยเชื่อมต่อกับ Google Map
  • “Page รายละเอียดของโบราณสถาน” เป็น page ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดของโบราณสถานแห่งนั้นๆ โดยเพจนี้สามารถเชื่อมต่อกับการค้นหาโดยใช้คำสำคัญ