ฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ศิลปะภาคใต้

ฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในภาคใต้ เป็นฐานข้อมูลที่บริการภาพ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งให้กับสาธารณชน ดำเนินงานโดยศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถค้นหาได้โดยใช้ Search Engine ทั้ง “จังหวัดที่ตั้ง” “รูปแบบศิลปะ” และ “คำสำคัญ”


ค้นหา ค้นหาด้วยแผนที่

ฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ศิลปะภาคใต้

ฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในภาคใต้ เป็นฐานข้อมูลที่บริการภาพ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งให้กับสาธารณชน ดำเนินงานโดยศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถค้นหาได้โดยใช้ Search Engine ทั้ง “จังหวัดที่ตั้ง” “รูปแบบศิลปะ” และ “คำสำคัญ”


ค้นหา ค้นหาด้วยแผนที่

 • 1.png1.png8.png8.png7.png1.png
 • Web Traffic:
 • Today 47
 • |
 • Yesterday 197
 • |
 • This week 1171
 • |
 • This month 3625
 • |
 • Total 118871
 • | Powered by CoalaWeb

ฐานข้อมูลศิลปกรรมโบราณในภาคใต้ศูนย์ศิลปกรรมโบราณในเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกหมวดหมู่
ประเภทงานศิลปะ
ศิลปะ
สกุลช่าง
อายุสมัย
รูปแบบของศิลปกรรม
ศาสนา
แหล่งโบราณคดี

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมโบราณในภาคใต้ โดย ศูนย์ศิลปกรรมโบราณในเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.archae.su.ac.th/art_in_south/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.archae.su.ac.th/

Contact info’s

ศูนย์ศิลปกรรมโบราณในเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

31, ถนนหน้าพระลาน, แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0 2224 7684

โทรสาร 0 2226 5355

ติดต่อเรา

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรมโบราณในเอเซียอาคเนย์
เราอ่านทุกข้อความของคุณ
*Name:
*Email:
*Message: