อัตลักษณ์คณะโบราณคดีเพลงประจำคณะ

เพลงแววมยุรา

ดอกเอย…เจ้าแววมยุรา ไหลล่องมาตามสายชลาลัย
พุ่มพวงสีม่วงงามสดใส ดังมาลัยจากวิมานแมน
ธาราระรินรี่ล้นฝั่ง เจ้าสะพรั่งทั่วทั้งนทีแดน
ในธารามีเจ้าเป็นเอื้องแทน เป็นขวัญแดนห้วงชลธี
มยุราคราเจ้ารำแพนหาง เยื้องย่างทนงศักดิ์ศรี
มยุราประดับพนาลี แววมยุรีประดับสายธาร
สายนทีไหลรี่คือรอยอดีต ก่อนจากจรผ่านพ้นมาแสนนาน
โบราณคดีคือเอื้องแห่งสายธาร ล่องลอยซมซานตามสายชลาลัย
ดอกเอย…เจ้าแววมยุรา ไหลล่องมาหวังพบใคร
ล่องลอยไปไกลแสนไกล พบผู้ใด.. เห็นค่าบ้างเอย

ดอกไม้ประจำคณะ
ดอกผักตบชวา