ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเส้นทางแห่งความสุข : ตามรอยพระเจ้าตาก

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเส้นทางแห่งความสุข : ตามรอยพระเจ้าตาก

คณะโบราณคดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงบริษัทกับ พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการเส้นทางแห่งความสุข : ตามรอยพระเจ้าตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง โดยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดระยอง เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการพัฒนา ส่งเสริมของดีเมืองระยอง อาหาร ชุมชนทั้งของเดิมที่มีอยู่ และพัฒนาขึ้นใหม่ในเส้นทางนี้ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ท้องพระโรงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ