โครงการบริการ Proofreading

โครงการบริการ Proofreading
“เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ คณะโบราณคดีมีโครงการบริการ Proofreading บทความทางวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์โดยอาจารย์ชาวต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษา โครงการจะหมดเขตในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 หากอาจารย์ท่านใดสนใจใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม Line ID: pojanut.s หรือทางอีเมลที่ pojanut.s@gmail.com