การอบรมออนไลน์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "หลักสูตร LMS"

การอบรมออนไลน์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "หลักสูตร LMS"

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดอบรมออนไลน์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้วยระบบการเรียนรู้
“หลักสูตร LMS” ให้บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย สามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (วช.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถเรียนรู้บทเรียนและต้องทำแบบทดสอบให้ได้ 80% ในแต่ละบทเรียนจึงจะได้รับใบ Certificate
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตร LMS ได้ที่ http://www.ohrs.nrct.go.th