แนะนำเครื่องแบบสำหรับงานพิธีการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนะนำเครื่องแบบสำหรับงานพิธีการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากรรุ่นที่ 74
หน่วยวินัยนักศึกษา ขอแนะนำเครื่องแบบสำหรับงานพิธีการ มหาวิทยาลัยศิลปากร